Nieuws

Bericht 81 t/m 90 van in totaal 507 berichten.

lees meer

Optocht loting OLS 2019

25 maart 2019

Zaterdagavond, 23 maart is op het Raadhuisplein te Sevenum "Kögel & Kunst!' georganiseerd waarbij de optochtvolgorde van het OLS 2019 op 7 juli 2019 te Sevenum is bekendgemaakt:

lees meer

Schutterij aan de vooravond van de cultureel-historische dag en de Taptoe

18 maart 2019

De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray staat aan de vooravond van een heel bijzonder jaar. Het jaar 2019, waarin de schutterij tracht om het cultureel erfgoed van het schutters- en gildewezen dichter bij de gemeenschap te brengen.

lees meer

Optochtloting Schuttersbond Juliana

18 maart 2019

Zaterdag 16 maart is er geloot bij de schuttersbond Juliana voor de optochtvolgorde tijdens de bondsschuttersfeesten van de schuttersbond Juliana.

lees meer

In Memoriam Pierre van Dijk

08 maart 2019

Zondag 3 maart is ons lid Pierre van Dijk op 66-jarige leeftijd overleden.

lees meer

Uitnodiging Jaarvergadering 2019

21 februari 2019

Geachte schuttersvrienden en vriendinnen. Namens de Schuttersbond Juliana nodigen wij u allen van harte uit, om deel te nemen aan de jaarvergadering 2019. Deze vergadering vindt plaats op: Datum: Zaterdag 16 maart 2019. Aanvang 15.00 uur

lees meer

In Memoriam Thei Wolters

24 januari 2019

Donderdagavond 10 januari 2019 is ons lid Thei Wolters op 74-jarige leeftijd overleden. Thei was sinds 1989 lid van onze schutterij en heeft zich in die jaren ook verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.

lees meer

In Memoriam Wim Willemsen

20 december 2018

Maandag 10 december is na een moedig gedragen ziekte ons lid Wim Willemsen op 77-jarige leeftijd overleden.

lees meer

Fijne feestdagen en gezond 2019

17 december 2018

Namens het gehele Bondsbestuur wensen wij alle leden en iedereen die het Schutters en Gilde wezen een warm hart toedraagt fijne feestdagen en een gezond en plezierig 2019.

Jos Beurskens Martinus Tegelen overleden

25 oktober 2018

Heel verdrietig om wat niet meer is, maar vol bewondering en diep respect voor de manier waarop Jos met zijn ziekte en sterven is omgegaan en het mogelijk heeft gemaakt om deze tijd heel intens met zijn Marlies te beleven

lees meer

Persoonlijk Bondskampioenschieten 2018

24 september 2018

Op zondag 9 september 2018, was het persoonlijk bondskampioenschap van onze schuttersbond Juliana. Alle aanwezige schutters streden tegen elkaar om de titel van “beste schutter van de Bond Juliana