Downloads 

Voor het downloaden van belangrijke documenten kunt u op de onderstaande link drukken.

Statuten Schuttersbond Juliana (wordt nog herzien)

Wapens & Munitie

Circulaire Wapens en Munitie

Handreiking Traditioneel Schieten (klik hier)

Inschrijfformulieren

Machtigingsformulier financiële gelden Oud Limburgse Schuttersfederatie

cursussen, OLS schuttersfeest, nieuwe federatie bewijzen. (klik hier)

Wedstrijdnormen OLS Federatie

Oude exercitie, Nieuwe exercitie en Gilde-exercitie

Exercitiereglement Voorschrift Nr.2.-1592 4e druk (klik hier)

Onderscheidingsaanvragen

Oud Limburgse Schuttersfederatie, Rode Leeuw en EGS (klik hier)