Geen OLS in 2021... OLS Meijel verplaatst naar 2022 

Bericht van Thijs Aengevaeren, Secretaris OLS feest, Ger Koopmans, President en Hubert Brouns, Vice President van de OLS-Federatie:

 

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

 

Met volledig begrip hebben wij kennis genomen van het besluit van de stichting OLS Meijel om het ols- schuttersfeest te verplaatsen naar zondag 3 juli 2022. De onzekerheid vanwege corona maakt voorbereidingen met de daarbij horende kosten voor zo’n groot feest niet op een verantwoorde manier mogelijk.

 

Het is heel jammer dat dit mooie feest wat ons in beide Limburgen verbindt pas weer in 2022 plaats vindt.

 

Tegelijkertijd vragen wij onze lid-verenigingen nu nog geen besluiten te nemen voor hun eigen (bonds)feesten. Deze kleinere feesten kunnen belangrijk zijn om het perspectief voor onze schutters en gildenbroeders te houden. De aankomende vaccinaties kunnen misschien kleinere evenementen verantwoord mogelijk maken. Mogelijk kunnen de ervaringen daarmee, in overleg met de autoriteiten, leiden tot een geleidelijke normalisering van het schuttersleven ; Op weg naar een mooi feest in Meijel in 2022!

 

Tot slot wensen wij eenieder fijne en veilige kerstdagen en vooral een zo gezond mogelijk 2021!

 

Ger Koopmans President en Hubert Brouns Vice President van de OLS-Federatie.