Debat voor jongeren door jongeren 

Zaterdag 28 juni organiseert het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immateriaal Erfgoed een gezellige dag voor alle mensen die betrokken zijn bij immaterieel erfgoed. Het wordt een bijzonder festijn, waar met veel bombarie de vijftigste traditie onthuld zal worden, maar waar ook plek is voor serieuzere zaken.

Als jongere ben jij een waardevol en onmisbaar onderdeel van jouw traditie en wij willen graag jouw mening horen. Het doorgeven van een traditie aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van die traditie. Zonder nieuwe mensen die de traditie uitvoeren verdwijnt die immers. Het is dan ook belangrijk dat er naar nieuwe generaties geluisterd wordt.

 

Daarom is er een debat voor jongeren door jongeren. Over wat er zo leuk is aan jouw traditie en hoe jongeren een volwaardige plaats kunnen krijgen binnen een gemeenschap.

Deelname: gratis (je moet wel van tevoren melden of je komt!)

Locatie: De Unie in Culemborg

Tijd: 10.00 - 16.30 uur

Organisatie: Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en de Nationale UNESCO-commissie Nederland

 

Geef je op via immaterieelerfgoed@live.nl en je ontvangt alle informatie.