In memoriam Leo Sitsen 

 

 

 

 

 

 

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde jury lid Leo Sitsen. Leo was 45 jaar actief binnen onze Noord en Middenlimburgse schuttersbond Juliana als muziek jury tijdens onze Bondsschuttersfeesten. Vele schutters zijn van kleins af aan al door Leo beoordeeld als solisten en later als volwassenen in de muziekkorpsen.

Tijdens het eerste Bondsschuttersfeest 27 mei 2018 werd Leo in het schuttersmuseum onderscheiden met het Ere-kruis in goud van de Schuttersbond.

 

Wij verliezen in Leo een erg betrokken jury lid die onze schuttersbond een warm hart toedroeg.

 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.