In Memoriam Piet Janssen  

 

Met grote verslagenheid hebben we vernomen dat onze oud-beschermheer, Piet Janssen, op 18 november jongstleden, op 91-jarige leeftijd, overleden is. Piet is in 1979 beschermheer van Broederschap St.Martinus Tegelen geworden en was met regelmaat bij ons aanwezig voor zijn taken als beschermheer maar ook om samen met ons een glaasje bier te drinken. Piet was ook jager en heeft onze vereniging eens meegenomen naar een drijfjacht waar onze oudere leden tot op heden nog over spreken zo’n geweldige dag hebben wij gehad en na afsluiting een echte jagersmenu geserveerd bij Lou Denessen aan de Kalderkerkerweg.

Piet was tot 2014, totaal 35 jaar onze beschermheer.

 

Deze foto is in nov. 2004 genomen tijdens onze jaarlijkse feestavond. Hier ontving Piet samen met zijn kleinzoon zijn 25-jarige onderscheiding. Deze werd uitgereikt door onze toenmalige voorzitter Piet Spoelstra

 

 

Namens bestuur en leden wensen wij de familie heel veel sterkte met dit verlies.