In memoriam Piet Moors Bussen Schutten Neer 

 

Piet is vanaf 1957 lid geweest van de Bussen Schutten, broederschap van Sint Martinusuit Neer. Piet was altijd zeer actief betrokken bij de vereniging. Hij is 40 jaar commandant geweest van de vereniging. Ook heeft hij opgetreden als tambour-maƮtre. In 2002 mocht hij voor zijn verdienstenbij de vereniging als commandant, bestuurslid en lid van de zestalcommissie de speld van Verdienste en de EGS-onderscheiding in ontvangst nemen. In 2017 is hij benoemd tot erelid van onze vereniging.

 

Als schutter wist hij diverse bekers op zijn naam te schrijven met als bekroning in 1984 koning van de Bussen Schutten. Samen met zijn vrouw Elly als koningin wisten ze diverse prijzen in de wacht te slepen.

 

Piet stond altijd klaar voor de schutterij, ook al sukkelde hij enkele jaren met zijn gezondheid en kon hij geen optochten meer meelopen.

Op 26 maart 2020 is Piet in verzorgingshuis La Providence in Grubbenvorst overleden. Door de Corona-maatregelen werdafscheid van Piet genomen in besloten kring. De schutterseer, die Piet zeker verdiende, zou op gepaste wijze op een later tijdstip plaatshebben, maar ook nu gooide Corona roet in het eten.

 

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Piet in voor- en tegenspoed de vereniging trouw is gebleven. Piet zal altijd in onze gedachten blijven.

 

Moge hij rusten in vrede