De heer P.J.T. (Peter) van Bergen (50) uit Grashoek  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Vrijdag morgen heeft onze commandant, buksmeester, en secretaris bezoek gehad van burgemeester Wilma Delissen, deze kwam Peter van Bergen namens de koning, en alle leden van de schutterij de onderscheiding brengen, voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

 

 

Maatschappelijke verdiensten:

1994 – 1998 Commandant, Schutterij St. Urbanus, Grashoek

1996 – 1999 Bestuurslid, Schutterij St. Urbanus, Grashoek

1998 – 2013 Lid schietcommissie, Schutterij St. Urbanus,

Grashoek

1999 – heden Secretaris, Schutterij St. Urbanus, Grashoek

2004 – heden Commandant, Schutterij Sint Urbanus, Grashoek

2006 – heden Bukmeester en kogelmaker, Schutterij St. Urbanus,

Grashoek

2008 – 2009 Voorzitter, Schutterij St. Urbanus, Grashoek

2013 – heden Bestuurslid, Dekenale Bond Horst-Helden

2014 – heden Secretaris, Dekenale Bond Horts-Helden

2016 – heden Sponsorcommissie, Schutterij St. Urbanus,

Grashoek

2019 – heden Waarnemend voorzitter, Schutterij St. Urbanus,

Grashoek

 

Namens iedereen van harte gefeliciteerd.