2 Gouden jubilarissen bij Schutterij  
St. Jan Grubbenvorst. 

 

Zaterdag 24 maart heeft schutterij St. Jan uit Grubbenvorst weer hun jaarlijkse teerdag en jaarvergadering gehouden. Na een gezamenlijk schuttersontbijt op de schuttershof heeft het nieuwe koningspaar voor dit schuttersseizoen 2018, Peter en Marlie Relouw, zich aan de leden van de schutterij en daarna aan de bevolking van Grubbenvorst gepresenteerd.

 

 

Na de traditionele jaarlijkse H. Mis en een schuttersgroet aan de overleden leden van de schutterij op het kerkhof werd de jaarvergadering gehouden.

Tijdens deze jaarvergadering worden ook elk jaar de jubilarissen van de schutterij gehuldigd. Bjorn van Berkel werd onderscheiden met de bronzen verenigingsmedaille voor zijn 12 jarig lidmaatschap. Ook werd Ger van Rens onderscheiden met de vergulde verenigingsspeld en met de eremedaille in goud van de OLS federatie vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Daarna was het moment aangebroken voor de huldiging van de gouden jubilarissen. Dit jaar waren er zelfs twee leden van de schutterij die dit jaar hun 50 jarig lidmaatschap mochten vieren, nl. de heren Jo Lucassen en John Vercoulen. Allebei leden die in die jaren altijd veel betekend hebben voor de Grubbenvorster schutterij.

Jo Lucassen is o.a. enkele jaren bestuurslid geweest bij de schutterij, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het OLS zestal en ook altijd erg actief geweest bij alle bouwactiviteiten van de schutterij, vooral ook bij de bouw van het eigen schutterslokaal in de jaren 1979/1980. Nooit werd er door de schutterij tevergeefs een beroep gedaan op de technische kennis van Jo Lucassen. Hij ontving dan ook voor zijn 50 jarig lidmaatschap een prachtig ingelijst verguld verenigingssymbool van schutterij St. Jan en de Gouden eremedaille met kroontje van de OLS federatie.

 

De andere gouden jubilaris, John Vercoulen, heeft heel erg veel verdiensten voor de schutterij. Hij was maar liefst 33 jaar bestuurslid en penningmeester van de schutterij van 1969 tot 2002. Verder was hij ook vele jaren een vaste waarde in het OLS zestal en is hij ook al vele jaren de grote organisator van de oud ijzer inzameling van de schutterij. Voor al zijn verdiensten is John in 2002 benoemd tot Erebestuurslid van schutterij St. Jan. Nog altijd is hij bijna dagelijks in de weer voor “zijn” schutterij. Ook aan hem werd een prachtig verguld verenigingssymbool van schutterij St Jan uitgereikt en daarnaast ook de gouden eremedaille met kroontje van de OLS federatie.

 

Verder werd er ook nog aandacht besteed aan het feit dan Roel Wijnhoven al 25 jaar deel uitmaakt van het tamboerkorps van de schutterij.

Na de jaarvergadering was er nog een gezellig samen zijn van de leden van de schutterij en hun partners in hun verenigingslokaal Café de Vonkel.