Beschermheer en sappeurs voor  
Broederschap St. Martinus 

Na alle festiviteiten in september met het koningsschieten, was het op 9 november 2019 weer tijd voor een nieuw feest; het feest van Sintermerte, de patroonheilige van Broederschap St. Martinus en tevens de teerdag van de vereniging. Tijdens de viering van Sintermerte heeft Broederschap St. Martinus 2 nieuwe heugelijke feiten mogen vieren. Eerst is de nieuwe beschermheer van Broederschap St. Martinus, de heer Don Willems, in de kerk geïnstalleerd, waarna ook 3 sappeurs tijdens dezelfde viering in de kerk geïnstalleerd zijn.

Don is de 4e beschermheer die Broederschap St. Martinus in zijn geschiedenis kent. Zijn voorgangers waren George Goossens (1957-1977), Piet Janssen (1979-2014) en Andre Dines fon Frichte (1846-1886).

 

Met zijn werk als directeur en makelaar van VeTeBe, is Don zeker geen onbekende in het Tegelse. Dit wordt nog eens versterkt omdat Don oud-prins van d’n Oeles is en in hun jubileumjaar 2018 voor mocht gaan in de Vasteloavend. Ook in Venlo en het schutterswereldje is Don niet geheel onbekend als een van de Wakkermannen, de vriendenclub achter het Akkermansgilde, én een van de aanjagers van het jubileumfeest van het Akkermansgilde in 2019.

 

Tijdens de viering van Sintermerte werd Don aan de Tegelse gemeenschap geïntroduceerd als nieuwe beschermheer en na het uitspreken van de belofte van trouw aan de vereniging en de zegening door de pastoor, kreeg Don als blijk van zijn beschermheerschap, de staf uitgereikt, die ook zijn voorgangers gedragen hebben. Al met al is Broederschap St. Martinus zeer blij met zijn nieuwe beschermheer en wenst Don, en uiteraard ook zijn familie, nog heel veel gelukkige jaren en vriendschap binnen de vereniging.

 

Echter, zoals vermeld, was de installatie van de beschermheer niet de enige installatie die avond. Ook onze 3 nieuwe sappeurs, Jeroen Wijnands, Maurice Idink en Pascal Willems, zijn die avond in de kerk geïnstalleerd. Aan het einde van de viering kregen de heren formeel hun, kolbak, sabel en bijl aangereikt waarna ze in voorstaan van de hele kerk en schutterij hun trouw aan de vereniging moesten beloven. Na de zegening van de pastoor zijn de heren officieel de eerste sappeurs van Broederschap St. Martinus in zijn 173-jarig bestaan.

 

Ook deze 3 heren zijn al een poosje bekend met de schutterswereld. De benjamin van het stel, Pascal Willems, heeft ooit als bordjesdrager gelopen en is daarna jaren lid geweest bij zustervereniging St. Anthonius te Tegelen. Een jaar geleden heeft Pascal de overstap gemaakt naar onze Broederschap en is uiteindelijk, na jarenlang niet-geüniformeerd te zijn geweest, sinds zaterdag weer in vol uniform te zien tijdens onze optochten en feesten.

 

Jeroen Wijnands heeft tot 2 jaar geleden als Bieleman gelopen bij schutterij St. Urbanus Grashoek en heeft toen de overstap gemaakt naar Broederschap St. Martinus samen met zijn vrouw, Nicole.

 

Ten slotte Maurice Idink, hij is de heer met de minste ervaring in jaren. Via zijn partner, Astrid Camps, is hij ongeveer een jaar geleden bij de vereniging gekomen. Het ontbreken aan ervaring maakt Maurice ruimschoots goed met zijn enthousiasme en bevlogenheid.

Ook deze 3 heren wenst Broederschap St. Martinus heel veel succes en plezier in hun nieuwe functie.