Wim Ambaum nieuwe Koning Broederschap St.Martinus Tegelen 

 

 

 

Zaterdag 7 april vond het jaarlijkse koningsschieten plaats van Broederschap St.Martinus Tegelen. Na eerst de nog regerende Koning Nanette Ramaekers te hebben afgehaald en een korte rondgang met een korte tussenstop bij café de Witte gingen wij gezamenlijk met onze zustervereniging St.Anthonius Tegelen naar ons schietterrein. Aldaar aangekomen werd begonnen met eerst een tweetal nieuwe leden Joëlle v.Lier & Tymen Dorssers onder het vaandel te installeren. Hierna werd onze nog regerende Koning van het zilver ontdaan. Hierna ontbrande de strijd om het nieuwe koningschap, bij het lossen van de 91ste schot kwam de vogel naar beneden en was het Wim Ambaum die de nieuwe koning was en ons in het schuttersseizoen 2018 als koning voorgaat voor Wim is dit de eerste keer in zijn schuttersloopbaan.

Hierna volgde nog een gezellige avond in ons schutterslokaal.