Jac Naus koning St. Hubertus 2019 

 

Zaterdag 20 april werd het jaarlijkse Koningsschieten van Hubertus Kessel gehouden onder een stralende lentezon. De belangstelling vanuit de gemeenschap was enigszins sober te noemen, mede te wijten aan de vele overige evenementen in de regio. Door diegenen die wel acte de présence gaven, werd vol enthousiasme mee geschoten voor een van de drie koningschappen. Bij de schutters werd door 7 personen om de eer gestreden. Het bleek een hele klus om de haan naar beneden te krijgen. Toen hij eenmaal los hing te bungelen, vergde het nog 6 rake schoten om deze taaie rakker in het stof te laten bijten. Bij het60steschot gaf de vogel zich gewonnen. Jac Naus ging, net als in 1992 en 2012,met de eer strijken en mag zich in 2019 tooien met het koningszilver van St. Hubertus, inmiddels de 135ste koning van Hubertus (tenminste zover als de annalen reiken).

Bij het korps werd door 10 personen deelgenomen. Na71 schoten viel de eer te beurt aan Pierre Suntjens, hetgeen hem, zover als we kunnen nagaan, ook in 1996 al eens was gelukt.

Bij de burgers werd door8 deelnemers gestreden om de titel. Na een lange strijd tuimelde de vogel naar beneden. Sanne Sonderkamp, een oud-korpslid en tevens de jongsteKesselse die ooit het burgerkoningschap wist te bemachtigen,ging middels een gericht 86steschot met de titel aan de haal. De schutterstraditie is diepgeworteld bij de Sonderkamps want de hele familie is lid van de vereniging. Deze prestatie van Sanne wordt tevens bekroond met een jaar gratis lidmaatschap van Hubertus.

 

Alle drie de koningen van harte proficiat gewenst namens St. Hubertus.