Overlijden Jac Peeters  
schutterij St. Hubertus Kessel 

 

 

 

 

 

 

Jongstledenbereikte ons het droevige bericht dat op 24 maart onze schuttersvriend Jac Peetersop80-jarige leeftijd van ons is heengegaan.

Jac werd in 1990 lid van St. Hubertus. In Jac verliezen we niet alleen een toegewijd en gewaardeerd lid, maarook als vriend zullen we hem missen.Jac was een man die hield van gezelligheid en hij droeg dit ook uit binnen en buiten de vereniging. Met zijn scherpe humoristische opmerkingen was hij een zonnetje en voorbeeld voor en onder ons allen.

Namens Hubertus wensen wij eega Annie en de familie heel veel sterkte. We zullen zijn uitstraling missen.