Sjutdown voorbij:  
Schutterijen mogen weer schieten 

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

 

Vrijdag 12 juni 2020 ontvingen wij in de loop van de ochtend de bevestigingsmail van de Veiligheidsregio Limburg Zuid voor het opstarten van de oefensessies van de schutterijen. De Vereniging van OLS-Buksmeester ging aan de slag met de laatste puntjes op de 'I' om op zondag 14 juni 2020 met een persbericht naar buiten te komen en de schutterijen te verwittigen. In dit bericht zou naast de protocollen ook een protocol verschijnen, waar ook beschreven wordt hoe de Belgische schutterijen de oefenactiviteiten weer mogen hervatten, een verrassing en een aangevulde nieuwsbrief.

 

Nadat L1 dit nieuws naar buiten bracht, hebben wij ook besloten om de protocollen met de laatste puntjes op de 'I' te zetten en ze nu op deze wijze bij alle schutterijen kenbaar te maken.

Nadat ons protocol uitvoerig besproken is in de beide Veiligheidsregio’s bestaat de mogelijkheid om de oefenactiviteiten voor de schutterijen weer te gaan opstarten, echter willen wij daarbij de navolgende opdrachten en adviezen meegeven. In het protocol kunt u uitgebreid terugvinden waaraan u moet voldoen, maar we willen in het bijzonder de focus leggen op bepaalde randvoorwaarden.

 

1.Bij uw gemeentebestuur dient u toestemming te vragen voor het hervatten van de oefensessies. In het protocol beschrijft u uw werkwijze; Zonder deze goedkeur mag u geen oefenactiviteiten opstarten.

2.In uw communicatie versus uw leden geldt dat u ze moet wijzen op de algemene maatregelen, zoals behoort u tot de risicogroep blijft u thuis, bent u grieperig of verkouden dan blijft u met uw (mogelijke) gezin thuis;

3.De verantwoordelijkheid om wederom te beginnen met de oefenactiviteiten liggen bij de eigen schutterij;

4.Houdt u ook aan de maatregelen, met betrekking tot hygiëne, 1,5 meter maatregelen, het gebruik van mondkapjes;

5.U mag géén wedstrijd organiseren, maar u volledig fixeren op vormbehoud en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden;

 

Per 1 juli 2020 heeft u de mogelijkheid om uw schuttersgebouw ook open te stellen, hiervoor geldt dat u een protocol opstelt hoe u de Corona-maatregelen kunt waarborgen. Dit Corona-protocol dient u eveneens ter goedkeur voor te leggen aan uw gemeentebestuur.

 

De Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft de mogelijkheid gecreëerd om de oefenactiviteiten te hervatten. Wij bieden hiermede een mogelijkheid voor de schutters om weer te kunnen oefenen, maar dit is geen verplichting. Alle schutterijen zijn daarin vrij om te besluiten of zij wel of niet gaan oefenen, denk daarbij met uw verstand en neem de juiste beslissingen, waarvoor wij respect hebben.

 

Natuurlijk willen wij u op de mogelijkheid wijzen om contact te zoeken met de Vereniging van OLS-Buksmeesters. Bijgaand ontvangt u dan ook de protocollen voor openstelling van uw schuttersgebouw en het hervatten van de schietoefenactiviteiten, de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de bevestigingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg Noord en Zuid.

 

Zoals gemeld zal het Belgische protocol om de schietactiviteiten op te starten volgen.

 

Ik verblijf,

 

Met vriendelijke schuttersgroet,

 

 

Bernie van Lierop, federatiesecretaris Oud Limburgse Schuttersfederatie

Vossestaart 1

5803 LN VENRAY

Telefoon: (0478) 510 400

Mobiel: (06) 417 72 275

Mailadres: Secr.olsfederatie@olsfederatie.com

Website: www.olsfederatie.com

 

Klik hier voor het downloaden van Schrijven hervatten oefensessies

Klik hier voor het downloaden van Bevestiging Veiligheidsregio Limburg-Noord

Klik hier voor het downloaden van Bevestiging Veiligheidsregio Limburg-Zuid

Klik hier voor het downloaden van Invulprotocol instructies openbare gebouwen

Klik hier voor het downloaden van Nieuwsbrief OLS-Federatie juni 2020

Klik hier voor het downloaden van Protocol Federatie ivm schieten

Klik hier voor het downloaden van Protocol Federatie ivm schieten