Uitnodiging 3de Bondsschuttersfeest van de Schuttersbond Juliana 

Beste schuttersvrienden en vriendinnen.

 

Het 3de Schuttersbondsfeest van de Noord en Midden Limburgse Schuttersbond, zal gehouden worden op:

 

Zondag 24 juli 2016 in de feesttent, op het terrein van de:

 

Koninklijke Schutterij St Hubertus Kessel.

 

Wij, de Schuttersbond Juliana, nodigen u allen uit, om naar het Bondsschuttersfeest te komen.

 • Zoals gebruikelijk, vragen wij uw medewerking om er mede voor te zorgen dat dit
 • bondsschuttersfeest goed zal verlopen en dat betekent dat wij u verzoeken om:
 • Vóór zondag 17 juli 2016 door te geven welke solisten, muziekkorpsen, vendeliers, vendelgroepen er zullen optreden. Gelieve duidelijk de namen en de klasse, waarin deze personen uitkomen, aan te geven. U kunt hiervoor de inschrijfformulieren downloaden op onze webpagina of via de bijlage invullen.
 • Degene die zich op hebben gegeven, zullen een deelnameformulier ontvangen met een tijdsbalk. Hierin kunt u zien hoe laat uw muziekkorps aan de beurt is. Dit principe gaat volgens optochtvolgorde.
 • Zijn er binnen uw schutterij of schuttersgilde aparte zaken, waarmee de jury rekening dient te houden, zoals gekleurde brillen, handicaps en dergelijke, dient dit vroegtijdig voor het Bondsschuttersfeest gemeld te worden bij de bondssecretaris Jean Gielen. E-Mail adres j.gielen@hetnet.nl
 • In verband met de briefing van de juryleden, is dit op de dag van het Bondsschuttersfeest te laat en kan dit niet meer gecommuniceerd worden met de juryleden.

 

 • De schietkaarten zitten in de bijlages en/of zijn te downloaden op onze website en dienen thuis ingevuld te worden, incl. federatienummer en compleet ingevuld ingeleverd te worden, bij het secretariaat op het schietterrein, voor aanvang van de schietwedstrijden.
 • Ook dienen alle schutters in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, dit i.v.m. de nieuwe aangescherpte wet en regelgeving. Dit legitimatiebewijs dient ook mee genomen te worden naar de wedstrijd!
 • De wedstrijdbuksen zullen voor aanvang van het korpsschieten worden gecontroleerd op de mondingsnelheden.
 • De jeugdleden, die deelnemen aan de jeugdschietwedstrijden, worden verzocht in het uniform te blijven en degene die deelnemen, dienen in het bezit te zijn van een geldig federatiebewijs en een geldig legitimatiebewijs.
 • Voor de schutterijen die deelnemen met vijf of meer zestallen geldt dat zij een tweede wedstrijdbuks dienen mee te brengen, zodat deze ingezet kan worden zodra de mogelijkheid zich hiervoor voordoet.
 • De parkeerkaarten voor genodigden, ereleden, juryleden en materiaalwagens, hier zijn alleen de parkeerkaarten geldig van de Schuttersbond Juliana.
 • Te herkennen aan het logo van de Schuttersbond Juliana. Indien men deze niet bij zich heeft, is het niet mogelijk op gereserveerde parkeerplaatsen te parkeren.
 • Een dringende oproep aan de secretarissen om deze uitnodiging te verspreiden binnen uw eigen vereniging, zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

 

Tot slot wensen wij U en Uw vereniging ontzettend veel succes, maar vooral een verbroederingsfeest en een prachtig 3de Bondsschuttersfeest toe bij St. Hubertus Kessel.

Tot op de schutters wei.

 

 

Bijlagen zijn te downloaden d.m.v. aan te klikken:

Uitnodiging St Hubertus Kessel.

Optochtroute.

Aanrijroute en parkeren.

Indeling Schietbomen Kessel.

Schietkaarten Bondsschuttersfeest Kessel.

 

 

Inschrijfformulier mars en solistenwedstrijden.

Zie map Downloads http://www.schuttersbondjuliana.nl/bekijk-hier-de-downloads