Uitnodiging tot bijwonen jaarlijkse Koningsvogelschieten 

De afgelopen twee jaren waren jaren, die nooit meer vergeten zullen worden, de gehele wereld wordt gevangen gehouden

door de Corona-problematiek en ook voor het schutterswezen waren het lastige tijden. Voor onze eigen schutterij werd

dinsdag 20 juli 2021 een gitzwarte dag. Ons schuttersgebouw werd getroffen door een grote inbraak, waarbij veel schade

werd aangericht en tot overmaat van ramp de inventaris werd gestolen, waarbij de diefstal van de wedstrijdbuksen en de

exercitiegeweren, sabels en bajonetten werden buitgemaakt.

 

Wij , als bestuur en leden zijn daarna ontzettend gesteund door vele steunbetuigingen en woorden vanuit alle kanten,

maar in het bijzonder door onze zusterverenigingen van de schuttersbond Juliana en vanuit de Oud Limburgse

Schuttersfederatie. Speciaal woord van dank naar de schutterijen, die ons wedstrijdbuksen, oefensessies aanboden en ons

helpen met de organisatie van promotieactiviteiten. Dit heeft ons een warm gevoel gegeven en heeft ook geleidt tot

ontroering en dit kenmerkt ons schutters- en gildewezen: Samen ervoor elkaar zijn en een klein woord van steun of hulp

doet voor ons veel, dank hiervoor.

 

Zoals u de Venrayse schutterij kent, blijven we niet te lang stilzitten, maar zijn er initiatieven ontplooit om in 2022 toch de

verenigingsactiviteiten te mogen oppakken. Er is een crowdfundingactie opgestart, die een bijdrage zou kunnen leveren

aan de hervatting van onze schuttersactiviteiten.

 

Zondag 19 september 2021 kunnen we ook door de ondersteuning het jaarlijkse koningsvogelschieten organiseren. Met

medewerking van de Broederschap Sint Martinus, de Bussen Schutten uit Neer kunnen wij deze dag (Onder voorbehoud

van de coronamaatregelen) het koningsvogelschieten organiseren en wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig

te zijn en deze middag met ons te beleven. Het programma is als volgt:

 

08:45 uur Het afhalen van het oude koningspaar aan de Kennedylaan 2 te Venray;

 

09:30 uur Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk, opgedragen door Gildepriester Deken Smeets;

 

11:30 uur Lunch op de schuttersweide (onder voorbehoud van de Corona-maatregelen), mocht u hierbij aanwezig

willen zijn, gelieve u zich hiervoor aan te melde via onderstaand adres;

 

13:45 uur Opmars van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray op de schuttersweide;

 

14:00 uur Begin van de middagactiviteiten;

 

17:30 uur Verwacht einde van het middagprogramma;

 

In deze moeilijke tijden, wille we ook vooruitkijken, we kijken vooruit naar het jaar 2022, wanneer wij op zondag 24 april

2022 het Internationaal Verbroederingstreffen (Wat wij in 2020 al hadden mogen organiseren) nu eindelijk willen gaan

organiseren en hiervoor nodigen wij nu u uit om deel te nemen aam dit verbroederingstreffen, wat een dag wordt met

traditie, broederschap, schutterswezen, verbroedering en diversiteit. Houdt deze datum vrij.

 

Ook in 2022 hebben wij het voorrecht om het persoonlijk bondskampioenschap van de schuttersbond Juliana te mogen

organiseren. In de door u onlangs verschenen data voor de bondsschuttersfeesten was deze nog niet opgenomen, maar

verzoeken wij om zondag 4 september 2022 hiervoor vast te stellen.

 

Wij hopen elkaar spoedig persoonlijk te mogen ontmoeten en ik verblijf,

 

Met vriendelijke schuttersgroet,

 

‘Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray’

 

Bestuur Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Postadres : Vossestaart 1

5803 LN VENRAY

Telefoon : (0478) 51 04 00

Mailadres : Info@zandakker.nl

Website : www.zandakker.nl