“Voor elk probleem had hij wel een oplossing..”  

Woensdagmiddag 10 april 2019 is na een kort maar hevig ziekbed onze schuttersvriend

 

Jos Jacobs

 

op 68 jarige leeftijd overleden.

 

Jos was sinds 1982 lid van St.Jan Grubbenvorst en heeft zich in die jaren ook verdienstelijk gemaakt voor zijn vereniging en voor het gehele Limburgse schutters-en gildewezen.

Jos was altijd de man van de technische bezigheden tijdens de verschillende festiviteiten van zijn eigen schutterij St.Jan Grubbenvorst.

 

Na zijn werkzame leven bij de spoorwegen heeft Jos zich de laatste jaren ook erg verdienstelijk gemaakt voor het Limburgse schutters- en gildewezen. Zo maakte hij al vele jaren deel uit van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en was hiervan de laatste jaren ook voorzitter. Ook was Jos al enkele jaren een actief bestuurslid bij de Noord- en Midden Limburgse schuttersbond Juliana. Ook bij de schutters Bond Juliana was Jos met zijn kennis en inzet zeer nauw betrokken bij het schietgebeuren en het reilen en zeilen van de Bond.

 

De laatste maanden werd bij hem helaas een ongeneeslijke ziekte geconstateerd en heeft hij een erg zware tijd moeten doorstaan.

De afscheidsbijeenkomst van Jos zal zijn op WOENSDAG 17 APRIL om 12.00 uur in het crematorium Boschhuizen te Venray.

 

Op verzoek van de familie zal schutterij St. Jan Jos bij zijn huis aan het Past. Vullinghsplein afhalen en hem begeleiden naar de rouwauto in de Pastoorstraat. Na aankomst bij het crematorium in Venray zal Jos door de schutten naar binnen worden gedragen.

 

Bij deze afscheidsdienst is iedereen van harte welkom.

 

Namens

Bestuur & Leden Schutterij St Jan Grubbenvorst

Bestuur Noord & MiddenLimburgse Schuttersbond Juliana

wensen wij de familie veel sterkte.

 

Klik hier voor het downloaden van de rouwkaart.