Downloads Schutterijen

Voor het downloaden van onderstaande documenten dient u eerst in te loggen.

Verslagen Schuttersbond Juliana

Reglementen & Statuten

Notulen najaarsvergadering en jaarvergadering

Uitslagen bondsfeesten

Financieel jaarverslag

Notulen voorzittersoverleg