Schutterijen

Schuttersbond Juliana en haar verenigingen

Schuttersbond Juliana bestaat uit twintig broederschappen, schutterijen en schuttersgilden uit Noord- en Middenlimburg. Van Siebengewald tot Neer en Reuver. De samenstellingen van deze schutterijen zijn te verdelen in een drietal categorieën: Militaire verenigingen, historische verenigingen en verenigingen met fantasie-uniformen. Schuttersbond Juliana onderscheidt zich hiermede erg ten opzichte van andere schuttersbonden, alwaar het merendeel in militair uniform gekleed gaat.

Onderstaand een overzicht van de leden van Schuttersbond Juliana en de aard van hun uniforming: