Gezamenlijke organisatie bondsbestuur en de Broederschap van de Bussen Schutten uit Neer

Eeuwfeest Schuttersbond Juliana

De ‘Stichting 100 Jaar Schuttersbond Juliana’ heeft op 18-19 en 20 april 2008 het eeuwfeest van schuttersbond Juliana gevierd. Dit gebeurde met een groots opgezet driedaags schutterstreffen, waarbij de vrijdag in het teken stond van een piratenparty, de zaterdag van een Hoogmis, het Jubileumkoningschieten en de receptie en de zondag in het teken van een verbroederingsfeest. De organisatie van dit schutterstreffen was in handen van het bondsbestuur van schuttersbond Juliana en van de Bussen Schutten uit Neer en deze twee partijen hebben samen de stichting ‘100 Jaar Schuttersbond Juliana’ opgericht.

De ´Stichting 100 jaar schuttersbond Juliana´ kan met een goed gevoel terugkijken op de viering van het eeuwfeest van de schuttersbond Juliana. In dit driedaagse evenement waren er tal van hoogtepunten te noemen.

 

De piratenparty

In een bomvol feestpaviljoen traden in het voorprogramma Patrick en de Teddyboys op, die het feestpaviljoen gereedmaakten voor een zestal Nederlandse artiesten. De spits werd afgebeten door Stef Ekkel, gevolgd door René Schuurmans,Koos Alberts, Dennie Christiaen (die de feesttent helemaal op zijn kop zetten) en toen natuurlijk het optreden van de avond met Nick en Simon en als afsluiter volgde Jan Keizer.

 

Deze avond is op enkele kleine schermutselingen perfect verlopen en op dat gebied kunnen wij de bezoekers van de piratenparty bedanken voor hun of haar geweldige medewerking aan het doen slagen van deze avond.

2.De Teddyboys.Eeuwfeest.443
3.Erik Hulsebosch presenteerde de Piratenparty.444
4.Stef Ekkel opende de Piratenparty.445
5.René Schuurmans was er ook bij en de tent ging op de kop.446
6. Koos Alberts mocht niet ontbreken in Neer.447
7.Dennie Christiaen verzorgde een top optreden.448
8. En het publiek ging uit zijn dak.449
9. De sfeer was optimaal te noemen.450
10. Erik Hulsebosch trok het schuttersuniform van de Bussen Schutten Neer aan, terwijl Dennie Christiaen het podium verlaat.451
11. Erik Hulsebosch het nieuwe lid van Bussen Schutten Neer.452
12. En natuurlijk zingt Erik ook.453
13. Nick en Simon waren de hoofdact van de avond.454
14.455
15. De dames gingen uit hun dak toen Nick en Simon het podium betraden.456
16.457
17.458
18. Het podium wordt vrij gemaakt voor de volgende artiest.459
19. Jan Keizer sloot de piratenparty af.460

De zaterdag van het eeuwfeest

Vanaf de zaterdag stond alles in het teken van het eeuwfeest. Om 14.00 uur werd er begonnen met een Eucharistieviering in het feestpaviljoen, opgedragen door Monseigneur De Jong en ondersteund door een aantal schuttersmisdienaars en muzikaal opgeluisterd door het Gildenkoor van Sint Barbara uit Dinther. Met name over de gezangen hebben wij ontzettend veel complimenten ontvangen, menigeen kon de tranen niet bedwingen.

 

Na de Eucharistie werd er door de deelnemende verenigingen geschoten om de titel van jubileumkoning van dit eeuwfeest. Na een spannende voorronde lukte het in de finale Willy Pingen van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Holthees om deze felbegeerde titel mee naar huis te nemen. Het bondsbestuur was zeer verheugd met het feit dat een ´buitenstaander´ bij de schuttersbond Juliana het gelukt is om deze eretitel te bemachtigen.

 

De avond ging door met de receptie, die druk bezocht werd en waarbij menigeen zijn complimenten uitsprak voor de geweldige organisatie van dit eeuwfeest en natuurlijk hoopt dat het schutters- en gildenwezen in Noord- en Middenlimburg mag blijven voortbestaan tot in lengten der jaren. De avond werd besloten met een Limburgse artiestenavond met optredens van Damazoeë, De Toddezek, de Kammeröädjes en als afsluiter Big Benny. Tijdens deze receptie werd eveneens het jubileumboek gepresenteerd van de schuttersbond Juliana, wat zeer zorgvuldig is samengesteld door de heren Gé Arts (Sint Martinus Tegelen) en Bernie van Lierop (’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray).

20.De sappeurs gingen voorop, op naar het altaar.461
21. Monsigneur De Jong ging voor in de Eucharistie.462
22.De vaandeldragers van schuttersbond Juliana begeleiden deze personen.463
23.464
24.465
25.466
26.De jeugd assisteerd de Hulpbisschop.468
27.469
28.470
29.471
30.472
31.473
32.474
33.475
34.476
35.Erevoorzitter schuttersbond Juliana, Frans Wolters.477
36.Nieuwe jubileumkoning Willy Pingen van het Gilde van Holthees.478
37. Overhandiging van het Jubileumboek door Nina Litjens aan gedeputeerde Herman Vrehen.479

De zondag van het eeuwfeest

De zondag stond volledig in het teken van de verbroedering tussen de diverse deelnemende verenigingen. Het was een schitterend gezicht om de schutterijen / broederschappen en gilden Neer te zien binnentrekken en op die manier zie je ook de diversiteit binnen de verenigingen. Na de optocht begonnen de wedstrijden in het kader van het schutters- en gildenwezen, zoals de beoordelingswedstrijden, marswedstrijden, vendelwedstrijden, standaardrijden en natuurlijk de schietwedstrijden. Mede omdat er op de Limburgse, de Brabantse schietwijze (flobbert) en de kruisboog werd geschoten, kon het publiek genieten van een willekeur aan wedstrijddisciplines en keek meningeen zich de ogen uit.

 

Tegen zeven uur was dan eindelijk het moment aangekomen dat het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd werd aan Herman Vrehen, Gedeputeerde van de provincie Limburg. Na een toespraak werd het eerste exemplaar van het jubileumboek , welke was samengfesteld door Bernie van Lierop ('t Zandakker Gilde Sint Jan Venray) en Gé Arts (Sint Martinus Tegelen) overhandigd door jeugdlid, Nina Litjens van Sint Martinus te Tegelen, aan Herman Vrehen, die daarna zijn complimenten uitsprak voor het schitterende jubileumboek.

 

De vlaggenparade was de eerste weergave van de diverse disciplines en in de optocht kwamen deze verschillende facetten weer aan het licht. Waarschijnlijk door de perfecte weersomstandigheden werd de optocht druk bezocht en dat typeert dat het schutters- en gildenwezen in Noord- en Middenlimburg nog immer springlevend en bloeiende is en dat was mede de achterliggende boodschap achter dit eeuwfeest. Beperk je niet tot je eigen vereniging of schuttersbond, maak zie de mogelijkheden die er ook zijn buiten deze bondsgrenzen.

38. Een drukke feesttent zorgde voor de juiste sfeer.496
39. Sint Gertrudis Amstenrade nam ook deel.498
40.499
41.500
42.501
43.497
44.502
45.503
46.504
47.505
48.506
49.507
50.508
51.509
52.510
53.511
54.512
55.513

Voor het downloaden van het verslag van het eeuwfeest, klik dan hier.

 

Heeft u nog interesse om een jubileum-DVD of een jubileumboek te bestellen, kunt u een mail sturen naar Info@schuttersbondjuliana.nl