Schutterij Sint Urbanus Grashoek

Het dorp heeft zijn naam te danken aan de weilanden, die tot hooiland dienden voor de maatschappij Griendtsveen. Hier kwam een einde aan door het initiatief van de pioniers Kengen en Hein Gielen. Eerstgenoemde pachtte circa 60 ha. grond en gaf ze weer uit aan ontginningsboeren. Laatstgenoemde maakte in Holland reclame voor de goedkope en ondermeer voor bloementeelt geschikte grond te Grashoek. Op grond van zijn bemoeienissen vestigden zich diverse mensen uit de Haarlemmermeer en omgeving in Grashoek. De inzet van deze ‘Hollanders’, die grotendeels tot een mislukking leidde, werd later, doch toen met een beter resultaat, overgenomen door de eigen bewoners van eigen streek.

 

De eerste school te Grashoek werd gesticht op verzoek d.d. 30 december 1912 van een vijftigtal bewoners van de Vliegert. Voorheen gingen de kinderen van Grashoek in het nabije Koningslust en Panningen naar school.

 

Als parochie ontstond Grashoek in 1918, met H.J. Vullings als eerste pastoor. Een van de oudst bekende vermeldingen van het grondgebied van de huidige parochie Grashoek dateert van 16 augustus 1402. In dat jaar namelijk verkrijgt de leenman van de hof te Groot-Maris, Arnt Noudikke, burger van Roermond, voor bewezen diensten van hertog Reinoud van Helder 8,5 morgen grond. Verder komen wij in een stuk van 1431 naast Peter Symonssoen, Johan van Everloe en Heyn van Hueff een Johan van Maris tegen.

 

Veel leed brachten de beide wereldoorlogen in Helden. Ook in Grashoek, met name de oorlog 1940-1944. In de nacht van 15 juni 1943 stortte er in de bossen van Grashoek een Engelse Lancaster ED-973 van het honderdste squadron neer, getroffen door een Duits jachtvliegtuig. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Hiervoor is op 22 juni 2002 een monument opgericht. Door de verbondenheid van de schutterijen en het leger heeft onze schutterij aan de officiële opening deelgenomen.

De schutterij

Schutterij Sint Urbanus Grashoek werd op 14 februari 1964 opgericht in het café Verschaeren, daarna café Geuyen. Heden staan er nieuwbouwwoningen aan de Roomweg. Bij deze oprichting waren van de schutterijen uit Helden aanwezig de heren Haffmans en L. Bouten van het Sint Lambertusgilde te Helden, de heer H. Steegs van Sint Leonardus Panningen (heden Sint Leonardus Panningen-Egchel) en de heren P. Teeuwen en P. Beurskens van Sint Hubertus te Beringe. Op aandringen van notaris Haffmans, werd de naam voor de schutterij van Grashoek ‘Sint Urbanus’ gekozen, omdat dit een historische naam was en tevens de oudste schuttersheilige van de gemeente Helden. De contributie werd vastgesteld op 12 gulden per jaar. Er werd tweeduizend gulden geleend van Dorus Verscharen voor de aanschaf van de buks, vaandel, schietboom en sabel. De buks werd besteld bij de firma Drummen en Zonen in Nuth en het koningszilver (de vogel en ketting) werd besteld bij de firma W. Leurs te Panningen. Het eerste vaandel is gemaakt in 1975 door de zusters van Bethaniën, kosten 400,00 gulden. Een tweedehands sabel werd gekocht bij de schutterij Sint Hubertus te Kessel in 1973.

 

Dokter Smeets werd gevraagd om beschermheer te worden van de schutterij, een ambt dat hij graag aanvaardde. Aan de Ontginningsweg werd door de gemeente een stukje geëgaliseerd, waar de eerste schietboom op werd geplaatst.

 

In maart 1964 werd op de bondsvergadering, onder voorzitterschap van de heer Thijssen te Venlo, schutterij Sint Urbanus aangenomen door de bondsvergadering van de Schuttersbond Juliana, de bond van Noord-en Middenlimburgse schutterijen-broederschappen en gilden. In augustus van ditzelfde jaar werd een vrij bondsschuttersfeest gehouden en werd er een loterij op touw gezet voor de aflossing van het geleende geld. In 1964 werden tweedehands uniformen aangeschaft, de petten werden door de eigen leden betaald en bouwde men het eerste clublokaal.

 

De eerste koning van de schutterij was de heer Wim van Ophoven. In 1972 werden er nieuwe uniformen aangeschaft en in 1973 een nieuw sabel. In datzelfde jaar werd ook het nieuwe clubhuis gebouwd en werd het schietterrein uitgebreid met zes schietbomen. De drumband werd steeds beschikbaar gesteld door de fanfare ‘Semper Avanti’.

De uniformering

Zoals elke vereniging heeft Sint Urbanus Grashoek in haar jarenlange bestaan natuurlijk ook diverse uniformen gedragen. In 1964 werden tweedehandse uniformen aangeschaft, waarbij de petten door de eigen leden betaald werden (Zie de bovenstaande foto).

 

In 1972 gaat de schutterij van Grashoek gekleed in stijlvolle blauwe uniformen met zwarte mutsen en gele biezen. Deze uniformen werden gedragen tot het jaar 2000. In dit jaar kon men de militaire uniformen van de Schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst overnemen, wat men dan ook deed. Deze draagt men tot op heden. Omdat de vereniging zelf niet de beschikking had over een eigen drumband, werd een vriendengroep uit Dieteren benaderd om als drumband mee te lopen, iets wat in dank werd aanvaard. In 2010 heeft de schutterij Sint Urbanus uit Grashoek de beschikking gekregen over marketentsters en bielemannen.

Schietprestaties

Qua schietprestaties heeft Sint Urbanus Grashoek nooit hoge ogen kunnen gooien. Het hoogst behaalde succes op het Oud Limburgs Schuttersfeest beleefde de vereniging in 1997, toen zes ronden werd meegeschoten op dit schuttersfeest tot men op de laatste dag van de eerste wedstrijdronde helaas miste. In 2004 werd besloten om een nieuwe wedstrijdbuks aan te schaffen, omdat het oude geweer echt volledig versleten was. In 2006 beleefde de vereniging haar hoogtepunt op schietgebied toen, na 41 jaar, voor de eerste keer een bondsschuttersfeest werd gewonnen en wel tijdens het bondsschuttersfeest bij de Broederschap Sint Urbanus te Belfeld, in de finale versloeg men de Bussen Schutten Neer. Vanaf 1999 is het toegestaan binnen de vereniging van Grashoek om dames te laten meeschieten in het hoogste zestal, waar men dan ook gebruik van maakt.

 

Vanaf de oprichting in 1964 heeft Sint Urbanus Grashoek onder leiding gestaan van diverse voorzitters, te weten:

 

1964 – 1967: De heer H. Hunnekens
1967 – 1971: De heer J. Gommans
1971 – 1973: De heer H. Lenssen
1973 – 1987: De heer W. Peeters
1987 – 1998: De heer H Hunnekens
1998 – 1999: De heer W. Peeters
2000 – 2003: De heer M. Schers
2003 – 2008: Mevrouw Paula van Schijndel en daarmede eerste vrouwelijke voorzitter
2008 – 2009: De heer Peter van Bergen
2009 – Heden:De heer Erik Mestrom

Grashoek.288
Grashoek.289
Grashoek.290
Grashoek.282
Grashoek.284
Grashoek.286
Grashoek.294
Grashoek.291
Grashoek.279
Grashoek.287
Grashoek.291
Grashoek.292
Grashoek.293
Grashoek.285
Grashoek.2587