Een prachtige Koningsstrijd

De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray streed op zondag 17 september 2023 om de koningstitel. Het werd een prachtige dag, waarop Marco van de Valk de nieuwe schutterskoning werd, Gwen Jacobs de jeugdkoning en Robbert Mulders de koning van ere.

Burgermeester

 

De dag begon om 08:30 uur met het afhalen van de regerende schutterskoning, Geert Hendriks bij zijn woonhuis. Nadat de Eucharistieviering werd bijgewoond in de Sint Petrus Banden Kerk en nadat de inwendige mens was versterkt, kon in de middag het koningsvogelschieten beginnen. De nieuwe burgemeester Michiel Uitdehaag maakte zijn opwachting op de schuttersweide en kon op een goede manier kennismaken met de schutterij.

Jubilarissen

Op verzoek van enkele leden was het huldigen van de jubilarissen verplaatst van de patroonheilige dag (24 juni) naar het koningsvogelschieten en zo werden deze dag een drietal personen in het zonnetje gezet: Gwen Jacobs (5-jarig lidmaatschap) en Pascal en Bianca de Klein-Krijnen (Beiden 40-jarig lidmaatschap). In het bijzijn van de nieuwe bondsvoorzitter van de schuttersbond Juliana, Peter Relouw en aankomend bondsbestuurslid Veerle van Zadelhoff werden de jubilarissen gehuldigd.

Gwen Jacobs kwam in 2018 bij de schutterij. Als jeugdlid werd zij lid van de drumband en kreeg de interne opleiding tot tamboer aangeboden. Gwen ontwikkelde zich binnen de schutterij, ze groeide op tot tamboer en ook op schietgebied wist ze haar vrouwtje te staan. Naast Gwen werd ook vader Toon, moeder Monique en broer, Cas, lid van de schutterij en zijn zij niet meer weg te denken in de schuttersfamilie.

 

 

Bianca Krijnen-de Klein groeide op met het schutterswezen. Nadat vaders, Henk lid was van de schutterij ging Bianca altijd trouw mee. Vanaf het eerste jaar versterkte ze de drumband en bleef tamboer tot 2019. Bianca besloot toen om als schutter mee te gaan lopen, maar is nog immer aanwezig op de repetities en neemt soms nog deel aan de optredens. Zij had ook het voorrecht om als koningspaar mee te mogen lopen naast haar echtgenote, Giel Krijnen, die ze ook ontmoette binnen de schutterij en er echt sprake is van een schuttersliefde en uiteindelijk beloond met de geboorte van drie dochters, die ook allen lid zijn van de schutterij.

Pascal de Klein ging mee op de schutterstrein, samen met vaders, Henk, zusje Bianca en later moeders Ria en groeide ook binnen de schutterij, vanaf het eerste moment werd hij lid van de drumband, wat hij 40 jaar later nog steeds is en ook al jaren actief is als secretaris van de drumband. Pascal is naast een uitstekende tamboer ook schietgebied ook kundig, jarenlang schoot hij mee in het eerste zestal en zijn hoogtepunt was de 5e plaats op het OLS2009 in Neer. Pascal heeft op dit moment de voorkeur gegeven aan zijn gezin en schiet mee in een lager zestal.

Jubilarissen

Alle drie werden zij gehuldigd namens de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en allen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en natuurlijk hoopt de schutterij deze leden nog lang in hun midden te hebben.

Koningscape

 

 

De koningsstrijd

 

De strijd om de koning van ere, de jeugdkoning en de ‘echte’ schutters werd een mooie strijd, ideaal weer, de geweldige klanken van de joekskapel ‘Ut Göt’ en een goede verzorging, zorgde voor een mooie sfeer, waarin verbroedering, historie en schuttersplezier samen kwamen. De strijd bij de schutters was het eerst voorbij, de vogel was op een haar na gevild en natuurlijk moesten medeschutters ook een bijdrage leveren om de koningsvogel naar onderen te laten storten. Marco van de Valk slaagde hierin en mag zich voor het eerst in de historie schutterskoning noemen. Samen met zijn echtgenote, Mayke van der Valk, zullen zij het komend jaar zich presenteren als het koningspaar van de schutterij. Bij de jeugdkoning verdedigde Gwen Jacobs haar titel en werd voor de tweede keer op rij de jeugdkoning en kan zich opmaken om volgend jaar te trachten de eerste jeugdkeizer van de schutterij te worden. De koning van ere werd Robbert Mulders.

 

Jubileum keizerspaar

IMG_1381