In memoriam Ton Bol
schutterij St. Hubertus Kessel

Ton 2018

Dinsdag 22 november vernamen we het droeve bericht dat Ton Bol is overleden op 72-jarige leeftijd. Ton was vanaf 1960 lid van St. Hubertus Kessel. Al die jaren was hij een dragende kracht en steun en toeverlaat voor de vereniging. Ton heeft zich zijn gehele schuttersleven met hart en ziel ingezet voor St. Hubertus.

Vanaf de eerste dag tot heden heeft Ton gemusiceerd in het korps (o.a. klokkenspel) en ook is hij verschillende jaren tamboer-maitre geweest. Vele jaren is hij bestuurslid geweest, waarvan lange tijd in de functie van voorzitter. Zijn voorzitterschap kan o.a. getypeerd worden door wijsheid, bedachtzaamheid en leiderschap.

In 2010 ontving Ton de koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. In 2011 mocht hij voor zijn vele verdiensten voor het schutterswezen de decoratie ‘Schutbroeder in de Soevereine Orde van de Rode Leeuw’ in ontvangst nemen. Bij zijn afscheid als bestuurslid in 2018 werd hij benoemd tot erevoorzitter. Slechts 2 weken geleden werd hij nog gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van St. Hubertus en de OLS-Federatie.

Zijn bijdrage aan St. Hubertus is van onschatbare waarde. We zijn hem oneindig dankbaar voor zijn inzet en gedrevenheid voor de vereniging.

We zullen hem en zijn bestuurlijke en muzikale wijsheid missen maar dragen hem mee in ons hart.

Namens St. Hubertus Kessel ons welgemeend medeleven en sterkte gewenst aan alle naasten.