Jan Peeters, Ton Timmermans, Jan Faassen en Jack Beurskens gefeliciteerd!

Zondag 21 januari 2024 werd de investituur van de Orde van de Rode Leeuw, georganiseerd door het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden.
In een volle kerk van de Heilige Lambertus in Helden werden 24 mensen opgenomen in de Orde als Schutbroeder en werden 6 personen bevorderd tot officier. Vanuit Schuttersbond Juliana werden, voor hun vanwege hun jarenlange inzet binnen de vereniging en gemeenschap in het belang van het Gilde- en Schutterswezen, opgenomen in de Orde als schutbroeder:
Dhr. Jan Faassen van Schutterij St. Anthonius Tegelen,
Dhr. Jan Peeters van Schutterij St. Hubertus Beringe en
Dhr. Ton Timmermans van de Bussen Schutten Neer.
Dhr. Jack Beurskens van Schutterij Sint Anthonius & Sint Petrus Baarlo werd bevorderd tot officier.
Na de plechtigheid was er nog een gezellig samenzijn in het multifunctioneel centrum 't Kerkeböske.
Heren van harte gefeliciteerd met deze eervolle benoeming!