In memoriam Jan Vossen Bussen Schutten Neer

Jan was bijna 66 jaar lid van de Bussen Schutten, broederschap van Sint Martinus uit Neer. Vroeger waren in Neer 5 schutterijen, de Oude Schutten, de Jonge Schutten, de Sacramentsschutten, de Oranje Schutten en de Bussen Schutten. De Bussen Schutten zijn omstreeks 1960 gefuseerd met de Oranje Schutten. Zo ook Jan samen met zijn broers Wiel en Jo. Jan heeft nog een tijdje zijn zoon Paul meegenomen naar de schutterij.

 

Tot 1985 is Jan bestuurslid geweest van de vereniging. In 1975 heeft hij mede ervoor gezorgd dat de schutterij nieuwe uniformen kreeg, de zwarte uniformen met de witte kraag en manchetten en op de hoed een witte veer. De uniformen waaraan heel Limburg ons kent en die na bijna 50 jaar nog steeds voor aanzien zorgen. Jan heeft er ook voor gezorgd dat zijn vrouw Elly vele jaren de was deed voor de schutterij zodat die de weg op konden gaan met fijn gewassen en gesteven kragen en manchetten. Ook was Jan lid van de zestalcommissie en hoewel hij zelf een redelijk goede schutter was, liet hij het schieten op een OLS aan anderen. In 2017 is hij benoemd tot erelid van onze vereniging.

Jan stond altijd klaar voor de schutterij. Op een keer moest er met een vrachtwagen zand gebracht worden bij de schutterskeet. Jan kiepte die zand daar netjes neer, maar hij had ook een verrassing bij zich. Een vijfhonderdponder (bom) viel net naast de voeten van een paar schutters. Jan heeft hiermee in de krant gestaan, maar alle geluk dat er niks gebeurde.

 

Lange tijd was Jan bij de VUT-ploeg die grote en kleine werken uitvoerden bij de Gaffel. Jan hield wel van gezelligheid en vertelde verhalen van vroeger waar natuurlijk iedereen graag naar luisterde. De tijd was dan snel om en van werken kwam niet veel terecht.

 

De laatste jaren was het lastiger om naar de vereniging te komen, maar wij weten dat Jan de vereniging altijd in zijn hart had.

Zo zullen we Jan ook altijd blijven gedenken.

 

Een Bussen Schut in hart en nieren.

 

Op 2 augustus 2022 is Jan overleden. Op 8 augustus hebben we op gepaste wijze afscheid van Jan genomen.

 

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Jan in voor- en tegenspoed de vereniging trouw is gebleven.

Jan zal altijd in onze gedachten blijven.

 

Moge hij rusten in vrede.

Jan.Vossen.Neer.2022-08-02.large_2986_0

Meer nieuws

Esmee Wallwitz en Jan Steijvers koning Bussen Schutten Neer

Esmee Wallwitz en Jan Steijvers koning Het koningschieten begon traditiegetrouw met het afhalen van het aftredend koningspaar Jack en Nellie Emonts. Bij hun moeder en…

Uitnodiging Koningsbal St. Martinus Maasbree

Jan Manders koning 2024

Tegelse gezelligheid

Tegelse gezelligheid Zaterdag 6 april was het feest bij schutterij Sint Antonius Tegelen. Het jaarlijkse koningschieten stond op het programma. Dat is niet zo maar…