Jubilarissen bij de Venrayse Schutterij

Vrijdag 24 juni 2022, de dag van de patroonheilige Sint Johannes de Doper, werden in de Sint Petrus Banden Kerk 6 jubilarissen gehuldigd door de Oud Limburgse Schuttersfederatie voor het jarenlange lidmaatschap van de Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray.

 

De voorzitter, Bernie van Lierop, benadrukte eerst de rol van onze schutspatroon. Johannes de Doper was een Joodse prediker rond het jaar 27/28 na Christus. Hij preekte en leefde als asceet in de woestijn van Judea. Hij leefde zeer sober, dronk geen alcohol en droeg een ruwe mantel van kamelenhaar met een leren gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Johannes de Doper kondigde de nabijheid van het Koninkrijk God aan. Johannes voltrok een reinigingsritueel waarbij de dopeling volledig in het stromende water van de Jordaan werd ondergedompeld. Dit ritueel bleek een identificerend kenmerk van de "Doper" te zijn geweest. Sint Johannes de Doper hield zich volop bezig met toekomstverwachtingen, de opvolging van Johannes en theologische conflicten op te lossen. U beseft dat Johannes de Doper terecht onze schutspatroon is, Bestuur en leden der schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zijn volop bezig met de toekomstverwachtingen, de opvolging van bestuursleden en natuurlijk conflicten op te lossen. Jaarlijks op 24 juni komen we hier samen om dicht bij hem te zijn.

 

In het bijzijn van de heren Arts en Warries van de schuttersbond Juliana werden de jubilarissen gehuldigd:

Venray.Jubilarissen.2022.large_2975_0

Wij beginnen met Guus Stiphout, 60 jaar lid van de schutterij en natuurlijk een bijzondere staat van dienst en wie spreekt over de commandant van de Venrayse schutterij praat over Guus, manusje van alles: Projectleider bij de bouw van ons schuttersgebouw, het Sint Jansaltaar en hij staat altijd, samen met zijn eega klaar voor de schutterij, hij werd onverwacht tweemaal schutterskoning, was 40 jaar de paradecommandant van de schuttersbond Juliana, waarvoor hij ook tijdens het eerste bondsschuttersfeest in Reuver werd benoemd tot drager van het zilveren erekruis van verdiensten van de schuttersbond Juliana.

 

Dan Frank Nelissen, telg van de beroemde familie Nelissen, die Venray opbouwde na de Tweede Wereldoorlog. Frank Nelissen was de top kandidaat, toen de schutterij op zoek ging naar een nieuwe beschermheer. Frank was er altijd voor ons en de ondersteuning is heel ruim, maar ik wil enkele zaken meenemen: De aanschaf van de nieuwe wedstrijdbuksen, de begeleiding bij de inbraak, want toen Frank water aan het scheppen was in Well, was hij binnen no-time aanwezig toen wij werden geconfronteerd met de inbraak. Frank nam alle tijd en was er voor ons en als dank voor al die jaren willen wij Frank laten onderscheiden op basis van zijn 12,5-jarig lidmaatschap van zijn schutterij.

 

Quinten en Mandy van Rhee kwamen via de ouders in aanraking met de schutterij en zij gingen mee, groeiden op in de schutterswereld en gelukkig waren ze standvastig en bleven in de moeilijke levensjaren lid van de schutterij, ze waren beiden niet actief als tamboer, maar voelden zich thuis en Quinten werd schutter (Om samen met opa de optochten te lopen) en Mandy voelde zich geroepen om tamboermaître te worden, eerst als jeugdtamboermaître en leider van het jeugdkorps en later het volwassen korps en iedereen kent haar geweldige kwaliteiten; ‘Strak, hoorbaar en duidelijk’ en wij zullen je dan ook de vergissing bij de bekendmaking van de wedstrijd ‘Kern met Pit in Utrecht door de vingers; ‘Rechtsom en iedereen ging linksom. Wij zijn trots op jullie en jullie worden onderscheiden op basis van het 12,5-jarig lidmaatschap van onze schutterij en samen gaan we op naar de toekomst.

 

Mirthe en Ilse Krijnen groeiden op binnen de schutterij en de familie Krijnen presenteerde zich ook onlangs in het schutterstijdschrift; ‘De schutterij is beheerst ons leven. Beide dames werden tamboer en groeiden op tot zeer kundige tamboers, die het muziekkorps een geweldige boost ging. Mirthe was volop actief bij de realisatie van het schutterspad, Ilse was de jeugdbruid bij de Jeugdboerenbruiloft en beiden zijn volop actief binnen de jeugdcommissie van de schutterij. Ook op schietgebied worden er veel prestaties behaald. Mirthe en Ilse we feliciteren jullie met jullie 12,5 jarig jubileum en samen gaan we op naar de toekomst;

 

Patrick de Klein maakte deel uit van het A-zestal wat tweede werd op het Oud Limburgs Schuttersfeest 2019 in Sevenum, Patrick was niet bij de huldiging, maar bij deze werd het speldje van de Oud Limburgse Schuttersfederatie opgespeld bij Patrick de Klein. Patrick.

 

A-Zestal: 

•Henk de Klein

•Patrick de Klein;

•Geert Hendriks;

•Alex Lamers;

•Ron Linders;

•Hans van Rhee;

 

De buksmeester is Giel Krijnen en de parapluhouders Peter Henssen, Pascal de Klein en Marco van de Valk.

 

Het jeugddrietal: 

•Merel van de Valk;

•Yenthe Albers;

•Lisa van Lierop;

Meer nieuws

Uitnodiging Koningsbal St. Martinus Maasbree

Jos Manders koning 2024

Tegelse gezelligheid

Tegelse gezelligheid Zaterdag 6 april was het feest bij schutterij Sint Antonius Tegelen. Het jaarlijkse koningschieten stond op het programma. Dat is niet zo maar…

Koninklijke onderscheiding en jubilarissen St. Jan Grubbenvorst

Koninklijke onderscheiding en jubilarissen St. Jan Grubbenvorst Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Peter Relouw en 6 jubilarissen bij Schutterij St. Jan Grubbenvorst.Vrijdag 8 maart werd voorzitter…